Basis Onderwijs

De begeleiding van leerproblemen kan één of meer van de volgende vakgebieden betreffen:

  • Lezen: technisch- en begrijpend lezen
  • Taal: spelling en grammatica (werkwoordspelling)
  • Woordenschat
  • Rekenen-Wiskunde: getalbegrip, metriekstelsel, tijd rekenen, geld rekenen en redactie sommen

Naast het begeleiden van leerproblemen is het ook mogelijk om hulp in te schakelen bij:  het leren plannen, organiseren en structureren van het schoolwerk en/ of het bevorderen van zelfredzaamheid. 

Hiervoor bieden we de cursus:  “Op weg naar”.. Snel Leren = Leuk Leren aan. Meer informatie kunt u vinden op de pagina cursusaanbod.