Cursusaanbod

Meer leren in minder tijd en….. tóch beter onthouden.

Tijdens de cursussen leer je 2 tot 4 keer zo snel lezen (focus lezen). Je onthoudt de gelezen stof beter door het direct in een mindmap of ander schema te verwerken, waardoor je het niet nog een keer hoeft te lezen wanneer te gaat leren. Daarnaast leer je hoe je het beste je huiswerk kunt plannen binnen de tijd die voor jou prettig is en op het moment dat het jou goed uitkomt. Je zult gaan ervaren dat de vaardigheden die je tijdens deze cursussen leert, je tijdens je studietijd veel winst opleveren!!

Op weg naar…. “Snel Leren= Leuk Leren” voor B.O. groep 7/8 

Tijdens deze cursus van 3x  één uur:

 • gaan we je advies geven over het gebruik van je agenda/ planner.
 • gaan we bekijken hoe je de verschillende soorten huiswerk en grote brokken huiswerk het beste aan kunt pakken.
 • ga je leren focuslezen; zo onthoud je beter wat je leest.
 • ga je leren hoe je een efficiënte mind map maakt.
 • snelle pictogrammen tekenen/ ontwerpen.
 • woordjes en begrippen leren door middel van leerkaartjes.

“Snel Leren= Leuk Leren” voor V.O. 1 t/m 3 

De cursusomvat 6 lessen van 1 uur per week. Tijdens de cursus analyseren we jouw huidige manier van werken en leren. We starten gelijk met snellezen, zodat we kunnen meten hoeveel sneller je bent gaan lezen gedurende de 6 weken van de cursus.

Ook komen tijdens de cursus Snel Leren = Leuk Leren de volgende andere zaken aan bod:

 • Mindmappen – verwerken van informatie
 • Time-management
 • Plannen
 • Geheugentechnieken- hoe werken je hersenen

De opdrachten worden zoveel mogelijk uitgevoerd in combinatie met je actuele huiswerk. Zo is het een minimale extra belasting naast je studie, maar zul je merken dat deze werkwijze een positief effect heeft op je leertijd. 

“Actief Leren Leren”  voor 3 t/m 6 V.O. en M.B.O.

Deze cursus omvat 6 lessen van 1 uur per week. Vanaf het 3e studiejaar V.O. krijgen de vakken binnen het profiel verdieping en moet je de lesstof echt goed gaan beheersen. Er wordt van jou een actievere leerhouding gevraagd. De toetsvragen bestaan dan ook grotendeels uit inzicht- en toepassingsvragen. Dit vraagt van jou een andere leerstijl.

Tijdens de cursus “Actief leren Leren” ga je leren

 • te werken vanuit jouw kwaliteiten en vaardigheden 
 • te reflecteren op je eigen werkhouding en – gedrag en ontdek je welke invloed je mindset en motivatie hebben op je leerresultaten
 • je leerhouding en leergedrag te ontwikkelen

“Snel en Actief leren Leren” Bovenbouw Havo/VWO en MBO (rood)

Deze cursus is voor studenten/ leerlingen van de bovenbouw HAVO/ VWO en MBO. Wanneer je je in
deze fase van je opleiding bevindt, betekent dit dat je in het hogere denk- leerniveau terecht bent
gekomen.
Dat vereist van jou een nog actievere leerhouding. Naast het onthouden en begrijpen van de leerstof,
krijgen toepassen en analyseren een belangrijke rol. Daar horen dus ook andere studievaardigheden
bij. Dit zijn de vaardigheden die wij je willen aanleren tijdens deze cursus “Snel & Actief leren
Leren”. Deze cursus richt zich op het Leren – de Leerhouding – het Leergedrag.
De volgende zaken komt aan de orde:

 • Snellezen
 • Mind Mappen – Cornell schema e.a. – Samenvatten
 • Geheugentechnieken
 • Time management – Doelen stellen- Plannen- Tentamenweek voorbereiden
 • Reflecteren – Leren van fouten en successen
 • Cirkel van invloed en betrokkenheid
 • Studievaardigheden – ideale leermix
 • Taxonomie van Bloom
 • Profielwerkstuk

Dit is een complete cursus waar je tijdens je studie veel profijt van zult hebben wanneer je al deze
vaardigheden toe gaat passen.

“Study Smart” voor H.B.O. en W.O.

Effectief en efficiënt leren studeren. Dat is wat deze cursus je biedt. Je leert reflecteren op je eigen leerhouding en leergedrag.De volgende onderdelen komen aan de orde tijdens deze cursus:

 • Snellezen, plannen en leren studeren
 • Zelfinzicht, reflecteren op leerhouding en leergedrag m.b.v. het STARR-model.
 • Aanleren van verschillende studeertechnieken; o.a. Cornell-schema, conceptmap, stroomschema, infographic
 • Structuur voor het schrijven van een scriptie, essay of verslag

Workshop: “Plan je examen”

Deze workshop omvat 2 lessen van 1 en anderhalf uur. We gaan samen met de examenkandidaten de inhoud van hun aankomende examen bespreken en plannen. Tevens krijgen ze ondersteunende tips op het gebied van geheugentechnieken en studievaardigheden aangereikt. Deze workshop is het best te volgen in de maand Maart wanneer de inhoud van alle examens bekend zijn en alle PTA’ s achter de rug.

Workshop:  “Snellezen en Mindmappen” (volwassenen)

Deze workshop van 2 lessen met de duur van anderhalf uur is geschikt voor elke volwassene die graag sneller en beter gefocust wil leren lezen en smart en effectief wil leren samenvatten of projecten uitwerken. De informatie die u leest wordt door het maken van een mindmap overzichtelijk gepresenteerd, waardoor verbanden en structuren sneller en beter zichtbaar worden. Daarnaast vergroot het maken van een mindmap zowel je uw effectiviteit van werken en uw creativiteit.

Individuele coaching

Heb je een proefwerkweek of komen de tentamens eraan en weet je niet hoe en waar je moet beginnen? Tijdens de individuele coaching gaan we één op één kijken naar alles wat er gedaan moet worden en hoe dit volgens jouw ideale leerwijze ingepland en georganiseerd kan worden.