Werkwijze

Het kennismakings- / intake gesprek

Wanneer u contact met mij hebt gezocht en uw verzoek aan mij kenbaar hebt gemaakt, zullen we een afspraak maken om met elkaar kennis te maken en uw hulpvraag bespreken tijdens een intakegesprek. Dit zal ongeveer drie kwartier duren. De kosten hiervan vervallen wanneer u en de leerling/ student besluit het begeleidingstraject te gaan volgen/ starten.Indien er geen vervolg komt op dit gesprek zal deze afspraak in rekening worden gebracht.

Individueel Handelingsplan

Indien dit nodig is zal met de door u verstrekte gegevens en de gegevens van de school een Individueel Handelingsplan worden opgesteld. Met dit als basis kan er een begeleidingstraject opgesteld worden, wat vooraf met u besproken zal worden.

Begeleidingstraject

Het begeleidingstraject duurt in de meeste gevallen 10 weken. Dit houdt in dat de leerling 1x of meerdere keren per week op vaste tijdstippen in de praktijk komt voor begeleiding. In overleg kan hiervan worden afgeweken. Eén begeleidingsles duurt  45 minuten. De overige 15 minuten zullen door verslaglegging en voorbereiding worden ingevuld.

In geval van een cursus of een workshop zijn het maximaal 6 lessen die in overleg met de leerlingen/ student vastgesteld worden.

Evaluatie

Gedurende het begeleidingstraject vinden er via de mail voortgangsrapportages plaats. Aan het einde van de begeleiding kan er, indien gewenst, een evaluatiegesprek gepland worden. We bespreken daarin het verloop van de begeleiding, de resultaten en een eventueel vervolgtraject. 

E-mailverkeer

Tot slot kunt u mij altijd via de e-mail bereiken voor korte vragen en/of opmerkingen. De e-mailadressen zijn: info@rtpraktijkdrv.nl en gery@rtpraktijkdrv.nl