Werkwijze

Het kennismakings- / Intake gesprek

Wanneer u contact met mij hebt gezocht en uw verzoek aan mij kenbaar hebt gemaakt, zullen we een afspraak maken om met elkaar kennis te maken en uw hulpvraag bespreken tijdens een intakegesprek. Dit zal ongeveer een half uur duren. De kosten hiervan vervallen wanneer u en de leerling/ student besluit hjet begeleidingstraject te gaan volgen/ starten.
Indien er geen vervolg komt op dit gesprek zal deze afspraak in rekening worden gebracht.
 
In geval van een cursus (6 lessen)of workshop ( 2 à 3 lessen) zijn de lessen aan een bepaald maximum gebonden en in overleg met elkaar ingepland worden.
In geval van een langer durende begeleiding is het mogelijk om een handelingsplan op te stellen en tussentijdse evaluatiemomenten in te plannen.
 

Individueel Handelingsplan

Met de door u verstrekte gegevens en de gegevens van de school wordt er een Individueel Handelingsplan opgesteld. Met dit als basis kan er een begeleidingstraject opgesteld worden, wat vooraf met u besproken wordt.

Begeleidingstraject

Het begeleidingstraject duurt in de meeste gevallen 10 weken. Dit houdt in dat de leerling 1x of meerdere keren per week op vaste tijdstippen in de praktijk komt voor begeleiding. In overleg kan hiervan worden afgeweken. Eén begeleidingsles duurt  45 minuten. De overige 15 minuten zullen door verslaglegging en voorbereiding worden ingevuld.

Evaluatie

Na het begeleidingstraject vindt er een evaluatie van de werkzaamheden met de leerling/ student plaats. We bespreken het verloop van de begeleiding, de resultaten en een eventuele vervolgtraject in een gesprek (evt. telefonisch) of via de mail. 

E-mailverkeer.

Tot slot kunt u mij altijd via de e-mail bereiken voor korte vragen of opmerkingen. Via info@rtpraktijkdrv.nl en gery@rtpraktijkdrv.nl