Doelgroepen

“Vastlopen in het onderwijsproces is voor een kind heel ingrijpend. Niet in alle gevallen verloopt de afstemming tussen de wijze waarop een kind leert en die waarop onderwijs wordt aangeboden soepel. Als ondanks de inzet van de leerkracht, van het kind en veelal ook van de ouders het nog niet lukt, zijn/is gedegen diagnostiek en vervolgens op maat gesneden, vakkundige hulp nodig: Remedial Teaching” (bron: LBRT).

R.T. Praktijk De Ronde Venen begeleidt leerlingen/ studenten met leerproblemen, die worden aangemeld door de ouder(s), school of door verwijzing van een andere zorgverlener.

In principe kunnen alle leerlingen/ studenten aangemeld worden. Per persoon zal bekeken worden of de leer/studeerproblematiek door mij in behandeling genomen kan worden. Wanneer mijn expertise niet toereikend zal blijken te zijn, kunnen we in overleg verwijzen naar een andere deskundige.

Remedial Teaching in het kort:

  • individuele begeleiding
  • handelingsgericht werken: signalering, diagnostisering, remediëring, evaluatie
  • doelgericht en intensief werken met een leerling/ student
  • hulp op maat n.a.v. een hulpvraag
  • aanleren van vaardigheden om met een leerprobleem /-stoornis te kunnen omgaan .
  • goede communicatie met de leerling/student en zijn omgeving (school en ouders)

RT Praktijk De Ronde Venen  gaat uit van een goede samenwerking met ouders, school en andere hulpverleners. Samen kunnen we zorgen voor een optimale invulling van de begeleiding van uw kind/ leerling/ de student.