Even voorstellen

Mijn naam is Gery van den Bruinhorst- Jongerden. In 1983 ben ik getrouwd met Willem van den Bruinhorst en samen hebben we 3 zonen die inmiddels de volwassen leeftijd hebben bereikt. Ook zijn we inmiddels de trotse opa en oma van een kleinzoon en een kleindochter.

Sinds 1980 ben ik werkzaam in het Basis- en Voortgezet Onderwijs. Binnen het onderwijs heb ik in alle groepen lesgegeven, maar mijn hart lag bij de bovenbouwgroepen. De laatste jaren ben ik voornamelijk werkzaam geweest in groep 8. Door de jaren heen is mijn betrokkenheid bij de leer- en gedragsproblemen van het individuele kind gegroeid. Ik vind het belangrijk dat een kind zich veilig voelt. Wanneer er wederzijds vertrouwen en respect is, kan er gebouwd en ontwikkeld worden.

Om het kind met speciale onderwijsbehoeften beter te kunnen begeleiden, heb ik de opleiding Master Special Educational Needs gevolgd en deze met goed gevolg afgerond.

Het is mijn passie om samen met de leerling te ontdekken waarom iets niet gaat zoals verwacht en om te onderzoeken met welke ondersteuning en/of begeleiding het leerproces weer tot een positief resultaat gaat leiden. Ook vind ik het belangrijk dat de leerling intrinsiek gemotiveerd wordt, zodat hij/zij positief en actief aan het werk gaat met zijn/haar cognitieve ontwikkeling.

Om de leerlingen en studenten van het Voortgezet en Hoger onderwijs te kunnen bedienen heb ik diverse cursussen gedaan via Studielift.nl. Deze cursussen richten zich voornamelijk op de vaardigheden die een leerling/ student moet ontwikkelen om goed te leren en te studeren. 

Via mijn lidmaatschap van o.a. de Landelijke Beroeps­vereniging Remedial Teachers en diverse intervisiegroepen, congressen en nascholingen blijf ik op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen, materialen en inzichten op het gebied van onderwijs.

Gery van den Bruinhorst-Jongerden

RT praktijk De Ronde Venen
Telefoon 06-46355522
E-mail: info@rtpraktijkdrv.nl en gery@rtpraktijkdrv.nl

Lid van de branchevereniging LBRT: lidnr. 161904
Kvk nr: 63113821