HBO en WO

Hoger Beroeps en Wetenschappelijk Onderwijs

Studenten die HBO of WO volgen kunnen de cursus “Study Smart” volgen. Tijdens deze cursus wordt er gewerkt aan het studeergedrag en de studeerhouding. De volgende aspecten komen daarbij aan de orde:

 • Snellezen, plannen 
 • Taxonomie van Bloom
 • Zelfinzicht a.d.h.v. vaardigheden, kwaliteiten, talenten en competenties
 • Reflecteren op eigen studeerhouding en studeergedrag m.b.v. het STARR model
 • Studiedoelen stellen vanuit de SWOT-analyse
 • Cirkel van invloed en betrokkenheid
 • Leren van fouten en successen
 • Studeertechnieken zoals Cornellschema, conceptmap, mind map, stroomschema enz.
 • Effectief en efficiënt leren studeren
 • Opstellen van een persoonlijk studeerplan
 • Structuur voor het schrijven van een scriptie, essay of verslag.

Het is belangrijk aan te sluiten bij de studeerbehoeften/hulpvraag van de student, waardoor de cursus een op maat gesneden product wordt.