Doelgroepen

“Vastlopen in het onderwijsproces is voor een kind heel ingrijpend. Niet in alle gevallen verloopt de afstemming tussen de wijze waarop een kind leert en die waarop onderwijs wordt aangeboden soepel. Als ondanks de inzet van de leerkracht, van het kind en veelal ook van de ouders het nog niet lukt, zijn/is gedegen diagnostiek en vervolgens op maat gesneden, vakkundige hulp nodig: Remedial Teaching” (bron: LBRT).

Basisonderwijs 

De begeleiding van leerproblemen kan één of meer van de volgende vakgebieden betreffen:

 • Lezen: Technisch- en Begrijpend
 • Taal: Spelling, Werkwoordsspelling, Grammatica
 • Woordenschat
 • Rekenen/ Wiskunde
Naast het begeleiden van leerproblemen is het ook mogelijk om hulp in te schakelen bij het leren plannen, organiseren en structureren van het schoolwerk en/ of het bevorderen van zelfredzaamheid. Hiervoor bieden we de cursus:  "Op weg naar".. Snel Leren = Leuk Leren aan.
 
Voortgezet Onderwijs / Middelbaar Beroeps Onderwijs

Leerlingen/ studenten in het Voortgezet en Middelbaar Beroepsonderwijs kunnen begeleid worden bij:

 • Studievaardigheden, organiseren van werkplek en plannen van werkzaamheden
 • Leertechnieken, Snel lezen, Geheugentraining
 • Deze vaardigheden komen aan de orde in de cursussen  Snel Leren= Leuk leren en  Actief Leren Leren 
 • Voor de examenkandidaten is er de workshop: "Plan je examen" die het best in de maand maart voorafgaand aan het examen gevolgd kan worden.

Hoger Beroeps Onderwijs / Universiteiten

Studenten die HBO of WO volgen kunnen de cursus Study Smart volgen. Tijdens deze cursus komen de volgende vaardigheden aan bod:

 • Snellezen, plannen 
 • Zelfinzicht a.d.h.v. vaardigheden, kwaliteiten, talenten en competenties
 • Reflecteren op eigen leerhouding en leergedrag m.b.v. het STARR model
 • Studeertechnieken zoals Cornellschema, conceptmap, mind map, stroomschema enz.
 • Effectief en efficiënt leren studeren
 • Structuur voor het schrijven van een scriptie, essay of verslag.

Het is belangrijk aan te sluiten bij de onderwijsbehoeften/hulpvraag van de leerling/student. De vaardigheden die de cursus biedt worden gelijk toegepast in de praktijk waardoor het leergedrag en de leerhouding een ontwikkeling doormaken. 

Ouder(s)

Ook als ouder kunt u mijn expertise inschakelen als intermediair. Wanneer u een gesprek op school over uw kind heeft, is het soms goed de inhoud/ vragen die u heeft van te voren met iemand te bespreken. Hiervoor kunt u mijn hulp inroepen. Indien nodig kan ik u assisteren tijdens het gesprek op betreffende school.

Via de workshop  "Het obstakel dat huiswerk heet" helpen we ouders een antwoord te zoeken op de vraag hoe je je tiener het beste kunt ondersteunen bij de non-hobby die  'huiswerk' heet. 

Ook kunnen ouders/ volwassenen de workshop "Snellezen en Mindmappen" volgen om hun leessnelheid en informatieverwerking te professionaliseren.

RT Praktijk De Ronde Venen begeleidt kinderen met leerproblemen, die worden aangemeld door de ouder(s), school of door verwijzing van een andere zorgverlener.

In principe kunnen alle leerlingen aangemeld worden. Per persoon zal bekeken worden of de leer- of gedragsproblematiek door mij in behandeling genomen kan worden. Wanneer  mijn expertise niet toereikend is, kunnen we in overleg een verwijzing naar een andere deskundige regelen.

Remedial Teaching in het kort:

 • individuele begeleiding.
 • handelingsgericht werken: signalering, diagnostisering, remediëring, evaluatie
 • doelgericht en intensief werken met een leerling.
 • hulp op maat n.a.v. een hulpvraag.
 • aanleren van vaardigheden om met een leerprobleem /-stoornis te kunnen omgaan .
 • goede communicatie met het kind en zijn omgeving (school en ouders)

RT Praktijk De Ronde Venen  gaat uit van een goede samenwerking met ouders, school en andere hulpverleners. Samen kunnen we zorgen voor een optimale invulling van de begeleiding van uw kind/ leerling/ de student.