Privacyverklaring: Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Remedial Teaching Praktijk De Ronde Venen hecht veel waarde aan een zorgvuldige omgang met en bescherming van uw ( persoons) gegevens. Deze Privacy policy is bedoeld om heldere en transparante informatie te geven over hoe omgegaan wordt met uw gegevens. Er zal alles aan gedaan worden om uw privacy te waarborgen.  Remedial Teaching Praktijk De Ronde Venen houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

Gegevens die worden verzameld zijn:

 • Voor- en Achternaam van de opdrachtgeven en de leerling/ student
 • Geboortedatum van de leerling/ student
 • Adresgegevens van de opdrachtgever en leerling/ student 
 • Telefoonnummer van de opdrachtgever en leerling/ student
 • E-mailadres van de opdrachtgever en  leerling/ student
 • Gegevens zoals onderzoeksverslagen, toets rapportages e.d. die van belang zijn voor het goed kunnen uitvoeren van de Remedial Teaching begeleiding.
 • Overige persoonlijke gegevens die van belang zijn voor de RT begeleiding.

Het doel van het verzamelen van de persoonlijke gegevens is:

 • om contact op te kunnen nemen via de telefoon of via de mail met de opdrachtgever of leerling/ student 
 • om de overeengekomen opdracht te kunnen uitvoeren en de financiële verwerking daarvan te kunnen uitvoeren
 • om het begeleidingsplan te kunnen opstellen en aanpassen zodat de individuele RT- begeleiding uitgevoerd kan worden.

De termijn dat de persoonlijke gegevens bewaard worden is:

 • gedurende de hele periode van onderzoek en RT-begeleiding
 • tot een maximum van 5 jaar na de afronding van de RT-begeleiding vanwege bij eventueel hernieuwde RT-begeleiding er adequaat gehandeld kan worden op de voorgeschiedenis.

Het delen van de persoonlijke gegevens:

 • zal uitsluitend met toestemming van de opdrachtgever en leerling/ student geschieden
 • zal uitsluitend gebeuren indien dit noodzakelijk is voor het adequaat kunnen uitvoeren van de RT-begeleiding 
 • en het zo nodig contact leggen met de school van de leerling/ student geschiedt uitsluitend na overleg en met goedkeuring van de opdrachtgever, leerling/ student

De persoonlijke gegevens kunnen worden ingezien, aangepast of verwijderd:

 • wanneer de opdrachtgever hiertoe een verzoek heeft ingediend via gery@rtpraktijkdrv.nl
 • nadat  een verzoek door de opdrachtgever is gedaan, zal zo spoedig mogelijk contact met de opdrachtgever worden opgenomen om dit verzoek verder te behandelen.

De persoonlijke gegevens worden beveiligd:

 • door middel van een beveiligde en afgesloten omgeving/ kluis zoals in de AGV wet is afgesproken
 • tegen misbruik, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen
 • en volgens de geheimhoudingsplicht voor pedagogen worden behandeld

Remedial Teacher Gery van den Bruinhorst- Jongerden is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals afgesproken in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Gery van den Bruinhorst- Jongerden
Remedial Teaching Praktijk De Ronde Venen
Rendementsweg 2F
3641 SK MIJDRECHT
0646355522
www.rtpraktijkdrv.nl
gery@rtpraktijkdrv.nl