Tarieven

De tarieven zijn BTW vrijgesteld en zijn conform de regels van de Landelijke Beroepsvereniging van Remedial Teachers (LBRT).

Individuele begeleiding

De individuele begeleiding duurt 60 minuten. De lessen duren 45 minuten en de resterende tijd wordt ingevuld door de voorbereiding en de verslaglegging.

€ 60,--

 per uur / exclusief materialen

10 lessen kaart € 550,--

Intakegesprek

Een intake-gesprek duurt meestal 45 minuten. Wanneer tot begeleiding wordt overgegaan vervallen deze kosten.

€ 45,--

Diagnostisch onderzoek en verslag

Wanneer de problematiek daarom vraagt zal er een diagnostisch onderzoek worden uitgevoerd, waarbij gewerkt wordt via de handelingsrichte werkwijze. Er zullen gesprekken plaatsvinden met de leerling (2 RT bezoeken) en toetsgegevens opgevraagd worden bij de betreffende school. De uitkomsten zullen verwerkt worden in een verslag.

€ 250,--

 

Intermediaire begeleiding (voor ouders) 

U kunt mijn begeleiding/ hulp inroepen als intermediair wanneer u een (ouder) gesprek heeft op school. We spreken met elkaar de zaken door zodat er een heldere hulpvraag op tafel ligt. Indien u dat wenst kan ik u assisteren tijdens het gesprek op school.

€ 30,--

per half uur

Cursus: Op weg naar.... "Snel Leren= Leuk Leren" ( B.O. 7/8 t/m V.O. 1)

Deze cursus omvat 3 lessen van 1 uur.  Wanneer je daarna de cursus "Snel Leren= Leuk Leren" gaat volgen, ontvang je het cursusboek cadeau.

€ 180,--

groepsprijs: min. 3 pers. € 135,--

Cursus:  "Snel Leren= Leuk Leren" ( V.O. 1 t/m 3 enn M.B.O)

Deze cursus is de basiscursus van het leren Leren en omvat 6 lessen van 1 uur. Hij wordt één op één uitgevoerd, maar is ook mogelijk in een groepje wat u/ jij zelf kunt samenstellen. Volgen er meerdere kinderen uit één gezin deze cursus, dan vindt er een groepskortiing plaats ( ook al doen zij de cursus niet op hetzelfde tijdstip).

€ 389,95

incl. cursusmateriaal
 

Cursus:  "Actief Leren Leren" ( V.O. 3 t/m 6 en M.B.O.) 

Deze cursus bestaat uit 6 lessen van 1 uur.
Het is wenselijk dat de vaardigheid snellezen reeds beheerst wordt.
Natuurlijk is er een mogelijkeid om dit tijdens een extra lesuur (aan het begin van de cursus) aan te leren.

€ 395,--

 incl. cursusmateriaal

 

Cursus: "Study Smart" ( H.B.O. en W.O.)

Deze cursus bestaat uit 6 lessen van 1 uur.

Indien nodig kan deze cursus uitgebreid worden met een extra lesuur praktische uitleg en begeleiding van alle studiervaardigheden

€ 395,--

incl. materiaal
 

 

Workshop: "Snellezen en Mindmappen"(volwassenen)

Deze workshop omvat 2x 1 1/2 uur 

€ 180,--

incl. materialen / ex. BTW
groepsprijs: min. 3 pers. € 150,-- 

Workshop: "Het obstakel dat huiswerk heet" (ouders)

Twee uur durende workshop ( 1 avond) voor ouders.  Datum in overleg. Onderwerpen zie de pagina 'Cursus Snel Leren= Leuk Leren'.

Nu tijdelijk online versie "Thuis leren doe je zo!"

 € 120,--

 

 € 20,--

Workshop: "Plan je Examen" ( examenkandidaten alle niveaus)

Deze workshop omvat 2 avonden ( resp. 1 uur en 1 1/2 uur) . Deze cursus is het best te volgen in de maand Maart voorafgaand aan het te maken examen. 

€ 150,--

excl. materialen
 

Download hier de algemene voorwaarden.