Niemand is te ‘oud’ om te leren!!

Deze uitspraak zal iedereen beamen…

Aan het einde van de Brain Awareness Week (11 maart- 19 maart) wil ik u graag iets meer vertellen de werking van ons brein en hoe het leerproces verloopt.

De afgelopen tijd zijn er spectaculaire ontwikkelingen gedaan op het gebied van de werking van ons brein. De wetenschap over onze hersenen zit in een stroomversnelling. Je brein bestaat uit hersencellen die we neuronen noemen en de stof die verbindingen tussen die cellen tot stand brengen heet gliacellen. Neurobiologen kunnen hier avondvullende lezingen over geven die super interessant zijn. Misschien heeft u bij DWDD de colleges gevolgd over Ons Brein. Wanneer we iets leren of oefenen wordt er een verbinding tot stand gebracht tussen verschillende neuronen. Die verbinding is nog fragile, dus hoe vaker we dezelfde informatie oefenen des te steviger wordt die verbinding tussen de neuronen. Zo zegt de Wet van Jost dat we minimaal 5x iets moeten herhalen voordat die informatie ook daadwerkelijk opgeslagen blijft. Bent u wat ouder, dan is het goed om opgedane kennis nog eens op te frissen door het weer te herhalen.

Dit vertalen we even naar de praktijk…. Wanneer er dus bijvoorbeeld woorden geleerd moeten worden voor een vreemde taal, zullen we dat 5 keer moeten herhalen. Leer daarnaast nooit meer dan 7-10 nieuwe woorden tegelijk. Ons brein kan er niet meer in één keer tegelijk aan. Dus doseer.. en herhaal.. herhaal..  herhaal.. herhaal.. herhaal.

De Nederlandse taal hebben we geleerd door het te horen (1) en uit te spreken, te begrijpen (2) en vervolgens te leren schrijven(3). Deze drieslag is dus ook essentieel voor het leren van een vreemde taal. Luister goed naar de uitspraak van de woorden, leer de betekenis (pas toe in een zin of andere context) en tenslotte schrijf het op. Als aanvulling hierop zoek je synoniemen van de te leren woorden en gebruik die ook in een zin. Deze leerfase herhaal je 5 keer waarbij het essentieel is om uit te spreken en op te schrijven en je zult gaan ervaren dat het leren van een vreemde taal een leuke uitdaging wordt!

Door de herhaling wordt de opgedane kennis opgeslagen in het lange-termijn-geheugen waar informatie voor lange tijd passief bewaard wordt. In het korte-termijn-geheugen wordt informatie voor korte tijd actief bewaard, maar wanneer er een toets over een heel hoofdstuk volgt, moet alles weer opnieuw geleerd worden, omdat de verbindingen in de hersenen nog niet goed tot stand zijn gebracht.

In principe kunnen alle leerlingen aangemeld worden. Per persoon zal bekeken worden of de leer- of gedragsproblematiek door mij in behandeling genomen kan worden. Wanneer  mijn expertise niet toereikend is, kunnen we in overleg een verwijzing naar een andere deskundige regelen.

Wanneer u graag over een bepaald onderwerp iets meer wilt weten, kunt u mij bereiken via gery@rtpraktijkdrv.nl