“Corona-achterstand opgelopen”?

De scholen zijn inmiddels weer begonnen en iedereen is weer met hernieuwde energie aan het werk gegaan. Natuurlijk zijn we de lock-down van het einde van het vorige schoolseizoen nog niet vergeten. Veel scholen zijn daarom begonnen met het kort herhalen van de informatie die aan het einde van het vorige seizoen aan de orde is geweest via o.a. Teams of Zoom. Natuurlijk was het geweldige oplossing om onder die omstandigheden toch nog ‘les’ te kunnen geven, maar onderwijzen is toch meer dan het doorgeven van informatie en huiswerk! Voor een aantal leerlingen die de online periode serieus hebben gevolgd, lijkt herhalen onnodig. Hier kom ik zo even op terug… Voor de leerlingen echter die de online periode gebruikt hebben om voorrang te geven aan andere activiteiten dan leren en huiswerk maken, is dit toch zeker een welkome periode van ‘herhalen’.

Misschien heeft u/heb jij wel eens gehoord van ‘de vergeetcurve van Ebbinghaus’. Het onderzoek van Ebbinghaus naar de vermogens van het menselijke geheugen leidde tot de zogeheten vergeetcurve. Deze curve beschrijft welk percentage  van wat je geleerd hebt, nog weet na een bepaalde tijd. Zo blijkt dat je opgedane informatie voor grofweg 70% vergeten bent na één dag. Binnen een week is dat opgelopen tot 80%. En dan is er nog die andere uitdaging; steeds meer leerlingen lezen informatie digitaal. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat ons tekstbegrip drastisch lager ligt dan wanneer we van papier zouden lezen. Al met al daalt onze productiviteit met minimaal 30% wanneer we  digitale informatie verwerken (M.Tigchelaar, 2016)

Dus even terug naar het effect van herhalen…. Wanneer je leert voor een toets is het belangrijk om op tijd te beginnen. Zo’n 3 à 4 weken voordat je de toets hebt. Je verdeelt je leerstof over de weken en herhaalt elke keer wat je geleerd hebt. De wet van Jost zegt dat informatie in je langetermijngeheugen komt wanneer je het minstens 5x herhaalt. Leer niet langer dan 45 minuten. Neem dan een pauze van 10 tot 15 minuten. Herhaal wat je hebt geleerd. Na een uur herhaal je het weer, vervolgens na 1 dag, na 3 dagen en na 1 week. De beste manier van onthouden is, wanneer je ook na 1 maand nog eens herhaalt. Maar in de praktijk beginnen leerlingen niet zo lang van tevoren aan een toets of is deze nog niet zo lang van tevoren vastgesteld! Voor de leerlingen die inmiddels in de bovenbouw van het Voortgezet Onderwijs zitten en PTA weken hebben, is dit wel mogelijk!

Wanneer je informatie die zich in je langetermijngeheugen bevindt actief herhaalt, kun je deze informatie nagenoeg oneindig lang vasthouden (M.Tigchelaar, 2016).

Wil je meer weten hoe je deze methode het beste in de praktijk kunt brengen, informeer dan naar de cursussen over leren leren bij R.T. Praktijk De Ronde Venen te Mijdrecht of kijk op de site www.rtpraktijkdrv.nl

Heel veel succes dit schoolseizoen!!

Gery van den Bruinhorst- Jongerden