Mindmappen

Misschien vraagt u zichzelf af… een mind map?? O ja, dat is het centraal noteren van een onderwerp waarbij je zoveel mogelijk gerelateerde woorden bedenkt die je dan rondom dat onderwerp zet… Helaas, dat is dus een woordveld of woordweb. Heel handig om te gebruiken bij het brainstormen over een onderwerp, ter voorbereiding op een presentatie of een werkstuk. Een mind map is een vorm van verwerking van leer- of leesstof.

De Amerikaan Tony Buzan (die ik in de vorige column heb aangehaald als bedenker van het snellezen) heeft deze vorm van informatieverwerking ook ontwikkeld. Via you tube kunt u filmpjes bekijken waarin hij aan u uitlegt, waarom en hoe een goede mind map gemaakt kan worden.  Zeer inspirerend!! Mind mappen betekent volgens Buzan ‘radiant thinking’, wat letterlijk ‘stralend denken’  betekent. Hiermee bedoelt hij dat gedachten zich van binnen naar buiten verspreiden. Je hersenen werken met centrale beelden of sleutelwoorden en denken tegelijkertijd in verschillende richtingen. Daarom wordt het ook wel ‘een kaart maken van je hersenen’ genoemd.

Het maken van een mind map heeft een aantal voordelen:

 • Je combineert je linker- en rechterhersenhelft
 • Vanwege het kleurgebruik kun je op een later tijdstip de informatie vanuit je geheugen makkelijker ophalen
 • Creativiteit en motivatie worden geprikkeld en dat maakt het leren weer leuk!
 • Het brengt overzicht en structuur in kleine maar ook grote hoeveelheden informatie
 • Doordat hele hoofdstukken op 1 A3 worden gemindmapt ga je verbanden zien tussen de verschillende paragrafen en begrippen.

Hoe maak je een mindmap?

 • Leg een A4 of A3 papier in ‘landscape’
 • Teken een rechthoek in het midden van je papier. Hierin komt het vak/ onderwerp/ hoofdstuk te staan waar je mind map overgaat
 • Start met een tak die je vastmaakt aan het middelste rechthoek. Die tak is breed bij de verbinding met het rechthoek en loopt smal uit naar het denkbeeldige 1 uur.
 • Werk met de klok mee..
 • Aan de hoofdtak komen subtakken, waaraan weer kleinere subtakken kunnen komen
 • Per tak gebruik je waar mogelijk één sleutelwoord. Gebruik geen zinnen
 • Woorden kun je vervangen door symbolen of tekeningen. Bijv. een positieve smiley betekent voordelen. Bedenk je eigen symbolen of tekeningen voor begrippen. Neem daar de tijd voor.
 • Jouw mind map is heel persoonlijk. Het leerproces vindt plaats na het lezen van de tekst en het overbrengen op papier van de te leren begrippen. Dat proces kost wat tijd, maar je wordt beloond!!
 • Aan het eind vertel je jezelf hardop a.d.h.v. je mind map waar de te leren stof over ging.

Het combineren van snellezen en mind mappen is een zeer krachtige manier van opnemen en eigen maken van leerstof.

Wanneer u nog vragen heeft over deze manier van leerstof verwerken, kunt u altijd contact met me opnemen via www.rtpratkijkdrv.nl of gery@rtpraktijkdrv.nl en natuurlijk ook via 06-46355522.

Gery van den Bruinhorst
Rendementsweg 2F
3641 SK Mijdrecht